Arca Capital

Struktura Arca Capital

Arca Capital je finanční společnost holdingového typu. Zabývá se především investicemi venture kapitálu v zemích střední a východní Evropy. Arca Capital investuje typicky vlastní finanční prostředky, a to formou vstupu do základního kapitálu dané společnosti, nebo zapůjčením potřebných prostředků (zejména při investicích do malých a středních firem).

Arca Capital v číslech:

  • působí na trhu déle než 16 let
  • spravuje 700 000 000 eur aktiv, z toho 400 000 000 eur je pod přímou správou
  • roční obrat z prodeje finančních produktů dosahuje výše 200 000 000 eur
  • spravuje majetek v hodnotě 80 000 000 eur
  • 25 000 klientů využívá finančních služeb společnosti
  • doba investice se pohybuje od 3 do 25 let – vždy dle specifických aspektů konkrétního projektu
  • aktuálně rozinvestováno 21 projektů
  • 17 projektů úspěšně dokončených

Investice Arca Capital se zaměřují především na stavebnictví, potravinářství, developerské projekty, biotechnologie, informační a komunikační technologie, média, telekomunikace, geodézii a kartografii.

Úspěch investic a reputace dynamického investora Arca Capital se zakládají nejen na dosažených výsledcích, ale i na způsobu, jakým své projekty realizuje a řídí. Veškeré finanční investice vychází z rozhodnutí týmu expertů, kteří získávají tvrdá data z průzkumů trhu, a investice schvalují a plánují jen při splnění pevně daných kritérií.

Nejdůležitějšími kritérii pro vstup do daného projektu jsou nadstandardní výnosy a potenciál silného růstu. Krom toho bere Arca Capital na zřetel i potenciál trhu, zkušenost manažerského týmu, návratnost investice a v neposlední řadě efektivní způsob exitu z realizovaných projektů.

Lidé Arca Capital

Pavol Krúpa

Zakladatelem a majitelem investiční skupiny Arca Capital je finančník Pavol Krúpa. Zastává posty předsedy představenstev Arca Investments a Arca Capital Bohemia, předsedy dozorčí rady Arca Capital Slovakia a jednatele Arca Capital Ukrajina.

Pavol Krúpa absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Patří mezi nejbohatší Slováky. Svou dráhu k úspěchu započal v 90. letech 20. století, kdy prodával finanční a pojišťovací produkty společně s další významnou postavou slovenského businessu – Petrem Krištofovičem.

Holding Arca Capital založil v roce 2003. Nyní se věnuje především investičním a obchodním příležitostem v oblasti energetiky, realit a potravinářství. Vzhledem k tomu, že je ostříleným manažerem, se sám účastní řízení mnoha projektů v rámci Arca Capital, a to jak v České republice, tak na Slovensku, Ukrajině či v Rumunsku.

Rastislav Velič

Rastislav Velič je partner a předseda představenstva Arca Capital Slovakia, a. s., člen představenstva CFO Arca Investments, a. s., partner a předseda představenstva Arca Capital Slovakia, a. s. a člen představenstva Arca Investments, a. s. Ve skupině Arca Capital zastává už 17 let pozici finančního ředitele. Vystudoval účetnictví a audit na Ekonomické univerzitě v Bratislavě.

Jeho strategickým posláním je upevnit postavení Arca Capital na poli nemovitostí a rozvíjet oblast finančnictví prostřednictvím nových akvizic a rozvoje korporátních vztahů. Zabývá se také rozvojem a řízením investičních fondů a spoluprací s dalšími finančními institucemi v tuzemsku i v zahraničí.

Máte zájem o směnku ARCA INVESTMENTS, A.S.?

* Povinný údaj

Média

Arca Capital a Pavol Krúpa jsou samozřejmě předmětem mediálního zájmu. Zde jsou Vám k dispozici veškeré mediální zprávy týkající se investování, investičních příležitostí, akvizic, obchodních transakcí – jakož i dobročinných a jiných aktivit Arca Capital a Pavla Krúpy.