Co by se stalo, kdyby Katalánsko bylo samostatné? Bohatý region z hlediska makroekonomických ukazatelů

Nedávné události související s referendem o nezávislosti Katalánska dostali tento region na přední místa v zpravodajských médiích. Ačkoli je velmi nepravděpodobné, že by se Katalánsko stalo skutečně samostatné a nezávislé, pohled na něj z makroekonomického hlediska a z hlediska finančních trhů je nepochybně velmi zajímavý.

Mohlo by nezávislé Katalánsko finančně přežít?

Říci předem, že by mohl region Katalánska samostatně ekonomicky přežít, je samozřejmě příliš velké dobrodružství. V současné hospodářské situaci v Evropě je totiž pro přežití třeba mít nejen vysoké HDP, ale zejména kooperovat v rámci mezinárodního obchodu.

Diverzifikovaná a mezinárodně orientovaná ekonomika je tedy prvním předpokladem úspěšnosti jakéhokoliv regionu či země. Druhým předpokladem je vysoká produktivita práce, která umožní naplnit poptávku po exportu. Z hlediska těchto dvou kritérií je možné alespoň částečně odvodit míru rizika a míru úspěšnosti ekonomického přežití.

Čísla, které ukazují na bohatství i rizika

Pojďme se nyní podívat na aktuální čísla a stav. Katalánsko je z hlediska diverzifikace na tom mnohem lépe, než ostatní regiony Španělska. Dominují zde služby, ale velmi silným je i průmysl. Výrobní sektor je ve srovnání se Španělskem i ostatními zeměmi EU na velmi dobré úrovni a Katalánsku se říká také „továrna Španělska“.

Podíl hrubé přidané hodnoty výrobního sektoru je necelých 17 procent, zatímco ve zbytku Španělska je to těsně nad 13%. Průměr v EU je necelých 16%. Stejně tak se po krizi obnovilo i stavebnictví, problémovým může být zemědělství.

Rozložení hrubé přidané hodnoty podle oblastí ukazuje i následující tabulka, kde byly použity údaje Eurostatu:

Rozložení HPH za rok 2015 v %KatalánskoŠpanělskoEU
Služby74,873,873,9
Průmysl19,61819,2
Stavebnictví4,75,65,4
Zemědělství0,92,61,5

Co se týče obchodní bilance, Katalánsko dosahuje přebytek 11,5% HDP. Cílem exportu jsou především země EU, avšak podíl vývozu za poslední roky vzrostl i do třetích zemí, zejména do zemí Jižní Ameriky. Aktuálně tam směřuje více než třetina exportní produkce.

Co se týče produktivity práce, zde by mělo Katalánsko problém. Produktivita sice díky automatizaci a robotizaci vzrostla, ale region se stále příliš spoléhá na nekvalifikovanou pracovní sílu.

Přestože jde o negativum, rozhodně nejde o takovou překážku, která by bránila fungovat Katalánsku jako samostatné zemi. Z hlediska ekonomických parametrů jde o bohatý region, který by mohl přežít, ale záviselo by to i od přístupu ostatních zemí.

katalánsko jako časovaná bomba
Je Katalánsko jako časovaná bomba?

Výběr peněz jako zbraň

V souvislosti s Katalánském třeba zmínit i jednu zajímavou věc související s ECB a to zvýšenou poptávku po půjčkách. Banky v eurozóně si v říjnu půjčili celkem až 12 milionů €, což je nejvyšší částka od března tohoto roku. Jediným možným vysvětlením takového vývoje je předpoklad, že se banky v Katalánsku a Španělsku předzásobili hotovostí.

Na tuto skutečnost zareagovala i katalánská separatistická organizace Assemb Nacional Catalana, která má až 80 tisíc členů. Své sympatizanty prostřednictvím sociálních sítí vyzvala na výběr peněz z bank a tato výzva měla pozitivní odezvu. Katalánci skutečně „zaútočili“ na bankomaty a vybírali si hotovost z účtů, i když šlo jen o menší částky.

Paralela s Řeckem

Důvodem situace s půjčkami i následným výběrem je zřejmě obava, že do hry vstoupí silnější hráč, než je španělská centrální vláda. Mluvíme o ECB, která dodává bankám hotovost. Katalánsko se totiž zřejmě bojí situace, která nastala v Řecku po odmítnutí úsporných opatření v létě roku 2015.

Řekové si totiž odhlasovali, že nebudou přijímat už žádné další ozdravné opatření, které byly podmínkou záchranného programu ze strany ECB. Centrální banka v reakci na to „zavřela kohoutky“ peněz pro řecké banky a ty tak museli zavřít pobočky a vypnout bankomaty.

Něco podobného by se mohlo stát i v případě Katalánska. Pokud by region vyhlásil jednostranně nezávislost, musí počítat s tím, že pravděpodobně bude muset zavést vlastní měnu.

Přestože jako samostatný stát by bylo Katalánsko podle čísel rozhodne bohatou krajinou, vše toto bohatství by se mohlo velmi rychle rozplynout bez silné evropské měny. A právě toto je možná jeden z těch nejdůležitějších faktorů, které brání tamním politikům definitivně se osamostatnit od centrální vlády v Madridu.

Zdroj: roklen24.cz, finweb.sk