Investoři, víte, kolik zaplatíte na daních za investovaní na Slovensku nebo v České republice? Zde je srovnání

Téma daní a zdanění přímo nesouvisí s investicemi, ale významně ovlivňuje, kolik vám zůstane ve vlastní peněžence po obdržení výnosu nebo zisku. Přestože se investování v očích veřejnosti nepovažuje za klasickou práci, podléhají příjmy získané z investic podle našich právních předpisů daním.

V případě bank to bylo snadné

Pokud jste v minulosti uložili své peníze v bance například na vkladní knížku nebo termínovaný vklad, banka za vás odvedla srážkovou daň a na účtu vám vyplatila výnos očištěn již od daně z příjmu.

Pro většinu lidí to byl možná na první pohled někdy i šok, protože banky reklamovali úroky vyjádřené v procentech ještě před zdaněním, ovšem výhodou bylo, že jste neměli s odvedením daně žádné administrativní problémy nebo ztrátu času. V případě investic však mnoho lidí zažije zcela novou situaci, s níž nemají žádné zkušenosti.

Investice do domácích podílových fondů

Pokud jde o investice do podílových fondů, jedná se o nákup a následný prodej těchto jednotek pro určitý podílový fond. Je však důležité rozlišovat mezi domácími podílovými fondy a podílovými fondy ze zahraničí.

V případě domácích podílových fondů platí 15 % sazba daně z příjmu:

  • tato daň se platí srážkovou formou, což znamená, že správcovská společnost od vášho zisku odečte srážkovou daň a vy získáte čistý výnos
  • zisk je přitom rozdíl mezi cenou, za kterou jste jednotky zakoupili, a cenou, za kterou jste je prodali na vykoupení, čili redemaci

Pokud by byl tento rozdíl záporný, v tomto případě se jedná o ztrátu a nikoli o zisk. Ze stráty sa srážková daň samozřejmě neplatí. Pokud investujete do jiných podílových fondů, daň odečtená ze zisku může být považována za zálohu na daň z příjmu za příslušný kalendářní rok.

investice do cenných papírů
Investování je pohodlný způsob, jak získat peníze, ale rozhodně není osvobozen od daně

Investice do zahraničních podílových fondů

V případě, že neinvestujete do podílových fondů doma, ale v zahraničí, správcovská společnost již postupuje jinak. V takovém případě se srážková daň neplatí, ale vy jako investor získáváte na váš účet celý zisk.

To ovšem neznamená, že nemusíte platit daň z příjmů stejným způsobem, jako při investování do domácích podílových fondů. V takovém případě máte povinnost podat na konci zdaňovacího období daňové přiznání a investiční výnos přiznáte. Z něj pak zaplatíte 15% daň stejným způsobem, jako při domácím investování.

Investice do komoditního trhu

Pokud realizujete své investice na komoditním trhu, tj. při obchodování s měnami nebo komoditami, je důležité rozlišovat mezi spotovými a derivátovými transakcemi. Spotový obchod je ve skutečnosti běžný nákup nebo prodej cizí měny, tj. činnost, kterou se zabýváte většinou před zahraniční dovolenou.

Všechny ostatní transakce jsou označeny jako deriváty a v tomto případě se zisk řadí mezi ostatní výnosy, konkrétně mezi výnosy z derivátových transakcí. V tomto případě je také nutné zaplatit daň z příjmů a to z rozdílu mezi příjmy a výdaji z těchto transakcí. Daň je opět ve výši 15%.

Směnky a daň z příjmů

Pokud investujete způsobem půjčení peněz společnostem nebo investičním firmám ve formě směnky, výnosy jsou součástí základu daně z příjmu. Příjem z prodeje směnky se však nepovažuje za daňový základ. Důležitý je pouze zisk, který vyděláte a který je vyjádřen v procentech. Jako investor musíte výnos zdanit jako příjem z kapitálu.

Stejně tak jsou také zdaněni:

  • úroky a příjmy z poskytnutých půjček
  • výnosy státních dluhopisů a pokladničních poukázek
  • příjmy z cenných papírů

Je také možné si uplatnit náklady na povinné pojistné z těchto příjmů. Daň z příjmů z kapitálových aktiv je v naší zemi 15% bez ohledu na to, zda zisk plyne z domácích zdrojů nebo ze zdrojů v zahraničí.

daňová kalkulačka
Výpočet daně je velmi důležitý, nepodceňujte ho

Kolik platíte za daně u sousedů na Slovensku

Podívejme se, jaká je daňová úroveň našich východních sousedů na Slovensku. Daňový systém je velmi podobný našemu, například je relativně časté využívání srážkové daně. Daňové sazby se však liší a v naší zemi je daň nižší.

Zatímco současná daň z příjmu je u nás 15 %, v sousední Slovenské republice je to 19 %. Tato daň je vypočítána z tzv. hrubé mzdy, což je ale v případě investic irelevantní. Stejná je daňová sazba pro příjmy z kapitálových aktiv. Stejná sazba se platí také na srážkovou daň.

Neberte daně na lehkou váhu

Přestože jsme se snažili přinést alespoň základní znalosti o investiční dani, nejsme daňoví experti nebo účetní. V praxi to znamená, že výše uvedené informace jsou pouze informativní a nelze je považovat za oficiální daňové poradenství.

Nepokazte si radost z dosaženého zisku pokutou od daňového úřadu za nesprávné podání daňového přiznání nebo nesprávný výpočet daně z příjmů z investování

Pokud chcete investovat dlouho a vážně, měli byste najít spolehlivého profesionálního daňového poradce. Investování může být činností, které nahrazuje běžný příjem, ale je také nutné výnosy zdanit podle platné legislativy.

Zdroj: financnasprava.sk, financnisprava.cz