Jaké investiční fondy najdete na finančním trhu? Zde je rychlý přehled

Většina lidí se nezabývá světem investic a investičních fondů. Pokud se pak přece jen odváží vstoupit na toto území, mohou je některé pojmy a termíny spíše zmást. Aby se Vám to nestalo, máme pro Vás rychlý kurz v podobě stručného přehledu těch nejdůležitějších investičních fondů.

Podílové fondy

Podílové fondy jsou nejčastěji využívaným typem investičních fondů ze strany většiny drobných investorů. Velkou měrou je propagují zejména banky, které nabízejí investici jednak do fondů z vlastního portfolia, jednak do fondů jiných společností.

V praxi se investice do podílového fondu rovná koupi podílového listu. Peníze za tento podílový list jsou svěřeny správcovské společnosti daného podílového fondu. A ta za ně nakupuje cenné papíry a obchoduje s nimi na finančních trzích celého světa. Výnosy, získané tímto obchodováním, částečně vyplácí zpět investorům, částečně reinvestuje.

Princip zhodnocení investice do podílového fondu pro investora spočívá v získání podílu na zisku fondu určeného počtem a hodnotou podílových fondů. Fondy běžně zveřejňují výnos za dobu existence v procentech za rok. Čím vyšší riziko, tím vyšší výnos. Běžný výnos se aktuálně pohybuje od 5 do 10 % p. a.

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy investují do dluhopisů. Dluhopis je cenný papír, který slouží coby forma financování na určité období, typicky delší než 1 rok. Dluhopisové fondy investují především do dluhopisů státních, ale i korporátních. Opět platí, že čím vyšší riziko dluhopis nese, tím vyšší výnos slibuje. Přičemž rizikovost dluhopisu je dána zejména důvěryhodností emitenta.

Investování do dluhopisových fondů je o něco rizikovější než investování do fondů peněžního trhu. Nicméně stále se dá považovat za poměrně bezpečné. I zde se totiž dají nalézt fondy, které nakupují jen vysoce důvěryhodné dluhopisy států a firem. U těch se ovšem míra zhodnocení bude pohybovat jen lehce nad úrokem termínovaných vkladů.

Kdo zvolí progresivnější fond a bude investovat na období delší, než je jeden rok, může stále i na dluhopisových fondech slušně vydělat. Jen je třeba pečlivě zvolit takový fond, který bude mít správný přístup k danému tržnímu segmentu a zbytečně vysoké riziko eliminuje optimální diverzifikací svého portfolia.

Akciové fondy

Akciové fondy jsou pro Vás to pravé, pokud očekáváte nadstandardní výnosy. Jde sice o nejrizikovější typ fondů, nicméně roční výnos může bez problémů dosáhnout i dvojciferné výše. Do akciových fondů je nejlépe investovat dlouhodobě, to znamená 5 a více let. A to zejména proto, že v kratším horizontu jsou akciové investice velmi volatilní. Při předčasné realizaci byste tak přišli o část potenciálního zisku.

Při dlouhodobé investici do akciových fondů můžete dosáhnout i několikanásobku původní investice. Což samozřejmě závisí na výběru investičního portfolia daného fondu. Často se akciové fondy profilují dle regionů či tržních segmentů. Můžete si tak vybrat z fondů investujících např. pouze v západní Evropě, v USA či v jihovýchodní Asii. A stejně tak se dá volit i fondy investující jen do rozvinutých, či jen do rozvíjejících se trhů.

Smíšené fondy

Smíšené fondy kombinují investiční strategie všech investičních fondů. Investují do dluhopisů, nástrojů peněžního trhu i akcií. Jejich hlavní strategií je co nejširší diverzifikace investičního portfolia při dosažení co nejvyššího výnosu. Optimální délka investice je od 3 let výše.

Hlavním rozlišujícím znamením mezi fondy smíšenými je poměr investovaných peněz do dluhopisů a akcií. Čím vyšší je podíl dluhopisů, tím je fond bezpečnější – a zároveň s tím klesá jeho výnos. Naopak, čím více nakupuje akcie, tím je rizikovější a ziskovější.

Fondy fondů

Posledním typem nejběžnější fondů jsou fondy fondů. Ty investují peníze svých podílníků do nákupu akcií a podílových listů jiných finančních a investičních fondů. Mohou sice investovat i do jiných finančních nástrojů, nicméně alespoň jedna třetina investic směřuje do jiných investičních fondů. Z hlediska bezpečnosti jde o méně rizikovou investici, než jsou fondy akciové, investor ale stále musí věnovat pozornost investičnímu profilu fondu. Je vhodné, když část nakupovaných fondů pochází ze zahraničí, což zvyšuje diverzifikaci portfolia a snižuje riziko investice.

Zdroje: banky.sk, Tatra Banka, finance.sk, financnykompas.sk