Dětský domov Skalica

Dětský domov v Skalici poskytuje péči, výchovu, ubytování a stravování dětem, které to nejvíce potřebují a to formou skupin i profesionálních rodin. Domov se věnuje dětem v rámci působnosti ve svém regionu a zajišťuje jim i potřebné učební pomůcky, oděvy a vše, co potřebují pro svůj pokrok.

Společnost PRIVATE CONSULTING GROUP se snaží podporovat nejen úspěšných. I ti lidé, co neměli tolik štěstí v životě a měli horší startovní pozici, potřebují naši pomoc. Příkladem takové situace jsou i děti z dětského domova v Skalici. Věříme, že každý si zaslouží dostat příležitost pro lepší život a lepší podmínky.