Matúš Bubeník – skokan do výšky

Sport dává vyniknout těm nejušlechtilejším ideálům: tvrdé práci, disciplíně a překonávání nepřekonatelného. Tyto ideály ctí i Matúš Bubeník – skokan do výšky, který na XXVIII. světové letní univerziádě v Jižní Koreji obsadil druhé místo disciplíny, a stal se tak nejúspěšnějším slovenským atletem akce.

Jelikož v PRIVATE CONSULTING GROUP věříme ve stejné ideály, cítíme s Matúšem a jeho ambicemi silnou spřízněnost. Podporujeme ho finančně, protože si ceníme jeho úsilí i výsledků, kterými reprezentuje nejen Slovensko, ale i zemi svého rodiště Hodonína – Českou republiku.