BIOGAS-HOLDING, s.r.o.

Sektor

Energetika

Investice

6 000 000 eur, 90 %, venture kapitál

Vstup

2011, Slovenská republika

Základní informace

BIOGAS-HOLDING je vlastníkem tří bioplynových stanic s celkovým výkonem 3 MW, což ho spolu s dalšími faktory staví do pozice investičně zajímavého projektu v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Arca Capital dlouhodobě jeví zájem o projekty výroby energie z obnovitelných zdrojů. Praktickým výsledkem tohoto zájmu je nejen akvizice fotovoltaických elektráren, ale také diverzifikace této investice v podobě vstupu do výroby elektrické energie z bioplynu.

V roce 2011 Arca Capital kapitálově vstoupila do bioplynové stanice o výkonu 1 MW ve Veľkých Uhercích v okrese Partizánske. Tato stanice produkuje bioplyn s vysokým obsahem metanu za pomoci anaerobní fermentace. Z něj se pak spalováním v kogenerační jednotce vyrábí elektřina.

V roce 2012 pak holding BIOGAS rozšířily další dvě bioplynové stanice o výkonu 1 MW v Ožďanech. Všechny akvírované stanice mají garantovanou výkupní cenu elektřiny na patnáct let.