CHILOE, a.s.

Sektor

Energetika

Investice

9 500 000 eur, 100 %, venture kapitál

Vstup

2015, Česká republika

Základní informace

CHILOE, a. s. je provozovatelem fotovoltaické elektrárny Rožná o výkonu 4 312 kWp. Elektrárna byla k distribuční síti připojena 18. 12. 2009.

Fotovoltaická elektrárna Rožná se nachází v areálu odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO – konkrétně u odkaliště K1, jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v kraji Vysočina. Rozkládá se na ploše o rozloze 115 410 m². Objem roční výroby se předpokládá na 3 927 MWh s výnosem 2 100 000 eur.

Zajímavostí a výhodou projektu CHILOE je jeho umístnění. Elektrárna se totiž nachází v uranovém dolu – na hrázi odkaliště. Využívá tedy pozemky, které nelze využít jiným způsobem. Nezabírá zemědělskou půdu. A v důsledku toho všeho je posuzována coby ekologická stavba.