ECAR Group, a.s.

Sektor

Energetika

Investice

31 500 000 Eur, 100 %, venture kapitál

Vstup

2011, Slovenská republika

Základní informace

Arca Capital vstoupila do segmentu energetiky skoupením společností, které vlastnily 11 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 10,2 MWp.

Arca Capital využila příznivé legislativní i přírodní podmínky k vybudování fotovoltaických elektráren se stabilním a dlouhodobě plánovatelný cash flow. Začleněné elektrárny mají garantované výkupní ceny Úřadem pro regulaci síťových odvětví na dalších 15 let. V rámci diverzifikace rizika a optimalizace výkonu jsou rozmístěny po celém území Slovenska. Celková výše investice přesáhla 31 500 000 eur.