ŽELEZNÁ STUDNIČKA

Sektor

Hoteliérství, lázeňství a volný čas

Investice

4 500 000 - 23 500 000 eur

Vstup

2009, Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika

Základní informace

Cílem projektu je obnova areálu bývalého sanatoria Slovenského ústavu srdečních a cévních chorob. Ten by měl nejen dostat podobu moderního zdravotnického zařízení využívajícího špičkových technologií a poskytujícího nadstandardní služby, ale také citlivě splynout s okolní přírodou.

Cílem architektonického návrhu je obnovení původního využití a atmosféry rekreačního a sportovního přírodního střediska Železná studnička. A to s ohledem na požadavky na památkově chráněný objekt i podmínky umístění v CHKO Malé Karpaty. Klientela střediska bude moci využívat služeb sanatoria v rámci pobytových turnusů. Služby se orientují na rozličné pozákrokové procedury, jako jsou rehabilitace, wellness, tělesná cvičení, meditace, psychologické poradenství aj.

Záměrem projektu je poskytovat zdravotnické služby široké veřejnosti, klientům zdravotních pojišťoven, ale i tuzemským a zahraničním samoplátcům. Dopravní samoobslužnost pomocí mikrobusů přitom eliminuje jakékoliv dopravní obtíže ze strany klientů.

Projekt počítá se zachováním všech dispozičních, funkčních, provozních i objemových kapacit NKP Catlošova vila. Lůžkovou část rozšíří ubytovací apartmány. Návrh jejich vybudování bere ohled na urbanistický plán Horní Mlýnské doliny. Budou rozptýleny podél hlavní osy areálu a citlivě začleněny do přírodního terénu. Dispoziční řešení těchto ubytovacích pavilónů počítá s nadstandardním vybavením, které pacientům navodí domáckou pohodu a pocit plného splynutí s přírodou.

Součástí projektu je i asanace stávající Balneoterapie, která rozšířila Catlošovu vilu v 70. letech 20. století. Tím pádem dojde k odhalení boční fasády Catlošovy vily, neboť ta je momentálně Balneoterapií zakrytá. Původní objekt nahradí nový, který bude s Catlošovou vilou propojen spojovací chodbou, zapuštěnou do terénu. V neposlední řadě dojde i k rekonstrukci stávajícího koupaliště pro potřeby provozu sanatoria.