Slovník

Investování

Investování je cílevědomá činnost, jejímž záměrem je zhodnocení majetku. Investovat je možno nákupem movitého majetku, nemovitostí nebo prostřednictvím finančních produktů a nástrojů. Nejsnazší cestou je investování na finančním trhu, ať už do akcií, podílových fondů, komodit, derivátů, dluhopisů či na forexu. S investováním je samozřejmě spojené riziko, které ovšem na druhou stranu vyvažuje příležitost k nadprůměrnému výnosu a zhodnocení investice.

Směnka

Směnky jsou obchodovatelné cenné papíry, které se typicky používají coby prostředek zabezpečení finančního plnění. Podstatou směnky je závazek zaplatit jejímu majiteli určitou částku, a to určenou formou a do předem stanovené doby. V praxi jsou nejběžnější obchodní směnky, které nahrazují platby v rámci obchodních vztahů, případně ještě finanční směnky sloužící k vyrovnání finančních závazků. V rámci investování představují směnky solidní způsob zabezpečení investice.

Riziko

Riziko nemá jedinou definici - vždy záleží na souvislostech, v jakých o něm uvažujeme. V rámci investování se investiční riziko chápe coby pravděpodobnost ztráty části či celé investované částky, případně jako nejistota budoucího výnosu. Konkrétně jde o obavu ze situace, v níž by cena investice klesla pod kupní cenu investice, případně by byla výše výnosu investovaných prostředků nejasná. Čím vyšší je riziko, tím nejistější je výnos, ale na druhou stranu tím vyšší je i možný zisk.

Dluhopis

Dluhopisy - označovány taky jako bondy či obligace - jsou cenné papíry obchodovatelné na burze. Představují formu investice, při níž je dopředu znám výnos, díky čemuž je možné lépe plánovat svou finanční budoucnost. Investor po zakoupení dluhopisu získává výnos v podobě pravidelných úroků, které jsou vypláceny až do konce jeho splatnosti. Nakonec investor odprodá dluhopis emitentovi za nominální částku, tedy za cenu pořízení.

Likvidita

Likvidita je finanční termín, odpovídající schopnosti prodat aktivum bez významné ztráty hodnoty. Nejvyšší likviditu mají peníze, jež je vždy možno směnit za zboží či majetek. Likvidita hraje podstatnou roli v investování, neboť každá dobrá investice by měla být efektivně a bez velkých ztrát proměnitelná na jinou formu, například na okamžité peníze. Touto schopností disponují jak dluhopisy, tak akcie a podíly ve fondech.

Podílový fond

Podílový fond představuje formu majetku tvořenou investicemi jednotlivých podílníků a obhospodařovanou společností správce. Investice do podílového fondu probíhá nákupem podílových listů. Finanční prostředky použité k nákupu se stávají majetkem podílového fondu. Podílový fond pak tyto prostředky investuje do nákupu akcií, dluhopisů či jiných finančních nástrojů dle svého zaměření. A podílníkům vyplácí výnos z těchto investicí.

Rada experta

Hledáte profit? Spoléháte se na spoření nebo produkty v bance? Zkuste raději investování. Jde o efektivní možnost, jak nechat pracovat peníze pro vás a přinést vám zisk, který si zasloužíte.  

Daniel Dědek
Rada experta

Pokud chcete investovat s jistotou, investujte do směnek. Nejen, že jde o výbornou formu ochrany vložených peněz, ale zejména jde o investování dostupné pro každého, i pro začátečníky.  

Vojtěch Handrych
Rada experta

Bojíte se riskovat? Proč? Kdo nic neriskuje, ten nic nemá! Riziko znamená příležitost, riziko je možnost. Samozřejmě, musíte vědět riziko ovládat a zvládat. Pokud to dokážete, máte bohatství na dosah.  

Martin Vajay
Rada experta

Nevyhovuje vám vstupovat do neznámých vod, ale chcete investovat se zajímavým zhodnocením? V tom případě doporučuji dluhopisy jako způsob investování s jasným výnosem předem.  

Jaromír Zbranek
Rada experta

Likvidní investice je efektivní investice. Nikdo by neměl přemýšlet o zhodnocení svých peněz, aniž zapomněl na možnost okamžité likvidity své investice. Pamatujte na to už na začátku!  

Marek Mikuš
Rada experta

Nejste solitér? Chcete mít nadprůměrný výnos, ale víte, že v jednotě je síla? Pak určitě zkuste podílové fondy. Investovat do nich lze v malém i velkém a také jednorázově i opakovaně.  

Tomáš Pospíšil
Všechny pojmy
Aktuální zůstatek / Current Balance

Aktuální zůstatek je informace o objemu peněz na účtu v konkrétním čase. Do aktuálního zůstatku se obvykle nezapočítává povolené přečerpání na účtu (tzv. povolený debet) a již zadané převody s pozdějším datem zpracování.

Americká hypotéka / American Mortgage

Americká hypotéka je úvěrový produkt zajištěný nemovitostí, který lze na rozdíl od hypotečního úvěru použít na jakýkoliv účel. Jeho výhodou oproti spotřebitelskému úvěru je nižší úroková sazba.

Anuita, anuitní platba, anuitní splátka / Annuity, annuity payments, annuity payment

Anuitní splátky jsou splátky o konstantní výši, prováděné pravidelně, nejčastěji měsíčně. Anuitní splátka se skládá ze dvou položek: ze splátky jistiny a splátky úroku. Na začátku úvěrového vztahu tvoří největší část splátky splátka úroku, na konci naopak splátka jistiny.

Bankomat, ATM / ATM

Bankomat je zařízení, které umožňuje vybírat hotovost platební kartou. Některé bankomaty umožňují hotovost i vkládat, uskutečňovat převody či provádět platby (například dobíjení kreditu předplacených mobilních tarifů). Ke všem těmto operacím je zapotřebí použít platební kartu (debetní či kreditní) a operaci autorizovat PINem.

Bankovní převod / Bank transfer

Bankovní převod je nejčastější formou přesunu finančních prostředků mezi dvěma účty. Jde o prostředek bezhotovostního platebního styku, který banka uskutečňuje na základě příkazu klienta (příkaz k převodu). Klient může provést bankovní převod přímým převodním příkazem (příkaz k úhradě), trvalým příkazem, hromadným příkazem či příkazem k inkasu.

Běžný účet / Current account

Běžný účet je bankovní produkt, který slouží především k provádění každodenních bankovních operací. K základním operacím patří vklad, výběr a převod peněz na jiný účet. Standardní služby spojené s běžným účtem jsou trvalé příkazy a inkaso. Za vedení běžného účtu si banka obvykle účtuje poplatek. Zůstatek účtu může být úročen, úroková sazba je ovšem v případě běžných účtů velmi nízká.

Bezúročné období / Grace period

Bezúročné období je v případě kreditních karet obdobím, během kterého klient neplatí bance žádné úroky z čerpané částky. Typicky je toto období stanoveno na 30 až 50 dní.

BIC (mezinárodní kód banky) / BIC (Bank Identification Code)

Mezinárodní kód banky (Bank Identification Code) má 8 až 11 znaků a používá se k identifikaci finanční instituce při finančních transakcích - například při platbách do zahraničí.

BRIBOR / BRIBOR

BRIBOR byla úroková sazba, za kterou si banky půjčovaly mezi sebou slovenské koruny do konce roku 2008. Změny této sazby pak ovlivňovaly úrokové sazby půjček klientům bank. Po zavedení eura byly sazby BRIBOR nahrazeny sazbami EURIBOR.

BRICS / BRICS

BRICS je zkratkou společenství pěti největších rozvojových zemí: Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky.

CEE / CEE

CEE je zkratka pro Střední a východní Evropu (z angl. Central and Eastern Europe).

Ceník (sazebník) / Prices (Fees)

Ceník či sazebník je dokument, v němž jsou uvedeny všechny poplatky banky. Spolu s obchodními podmínkami je součástí každé smlouvy o poskytování bankovních produktů a služeb. Ceník musí banka zveřejnit na každé pobočce a na svých internetových stránkách. O cenách musí být klient informován ještě před podpisem smlouvy. Po dobu trvání smluvního vztahu může banka ceny upravit - musí však informovat klienta o změnách. Způsob tohoto informování je zakotven ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách banky. Pokud klient se změnami nesouhlasí, má právo v souladu s obchodními podmínkami odstoupit od smlouvy. Banka musí o změnách informovat i Českou národní banku, která vybrané ceny zveřejňuje na svých internetových stránkách.

CPI / CPI

CPI je zkratka pro index spotřebitelských cen (z angl. Customer Price Index).

D / D

D/D je zkratka pro denní změnu (z angl. day on day).

Debetní karta / Debit card

Debetní karta umožňuje okamžitý přístup k vlastním finančním prostředkům na běžném účtu. Debetní kartu lze vydat pouze k běžnému účtu - nemůže tedy existovat bez něj. Při platbě debetní kartou v obchodě nebo při výběru z bankomatu používá klient vždy jen vlastní peníze, pokud nemá povoleno přečerpání účtu.

Devizy / Foreign currency

Devizy jsou prostředky v cizí měně v bezhotovostní podobě. Může jít například o platbu kartou či bezhotovostním převodem z účtu na účet. Devizový kurz je poměr směn dvou měn v případě bezhotovostních operací - například při platbě kartou v zahraničí se převod na měnu domácí přepočítává právě v devizovém kurzu.

Devízový účet / Foreign currency account

Devizový účet je běžný účet vedený v jiné měně než domácí. Účet vedený v jiné měně má obvykle nižší úročení než účet v měně domácí.

Disponibilní zůstatek / Available balance

Disponibilní zůstatek je suma prostředků na běžném účtu, kterými lze disponovat - tedy použít na výběry, vklady a převody. Disponibilní zůstatek zahrnuje i povolení přečerpání účtu - tzv. povolený debet. V některých případech je pro zjištění skutečného disponibilního zůstatku třeba odečíst minimální povinný depozit (tedy minimální povinný zůstatek na účtu).

Dividendový výnos / Dividend yield

Dividendový výnos je výnos z akcie, který akcionář obdrží ve formě dividend. Vyjadřuje se v procentech coby roční dividenda k současné ceně akcie.

Dlužník / Debtor

Dlužník je jednou ze smluvních stran v rámci úvěrového vztahu. Banka poskytuje dlužníkovi peníze, přičemž ten se smluvně zavazuje vrátit je věřiteli ve stanovém čase, ve stanovených splátkách a se stanovenými úroky.

EBITDA / EBITDA

EBITDA je zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (z angl. Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

ECB / ECB

Zkratka pro Evropskou centrální banku (z angl. European Central Bank).

Elektronická platobná karta / Electronic Payment Card

Elektronická platobná karta je karta vybavená magnetickým prúžkom, čipom alebo má jednu aj druhú technológiu zároveň. Ide o najrozšírenejší druh platobnej karty vydávaný bankami na Slovensku.

Embosovaná platební karta / Embossed payment card

Embosovaná platební karta je karta, na jejímž povrchu je vystupující (reliéfní) písmo s identifikačními údaji majitele účtu, jako jsou jméno držitele, číslo karty a datum platnosti karty. Embosovanou platební kartou lze platit u obchodníků na tzv. imprinterech - zařízeních, které nejsou spojené online se zúčtovacím centrem, jako je tomu v případě platebního terminálu.

EPS zisk na akcii / Embossed credit card EPS

Podíl zisku/ztráty na jednu akcii (z angl. Earning Per Share).

Etický kodex bank v oblasti ochrany spotřebitele / Code of Ethics Consumer Protection

Etický kodex je soubor pravidel na ochranu klienta bankovních institucí, kterým se řídí všechny členské banky České bankovní asociace. Kodex mimo jiné zavádí institut bankovního ombudsmana, který řeší případné spory mezi klientem a bankou.

F / F

Finalizace

FED / FED

Americká centrální banka (z angl. Federal Reserve System).

Fixní úroková sazba / Fixed interest rate

Fixní úroková sazba je úroková sazba úvěrů, která se během doby fixace nemění. Dobu fixace určuje dohoda mezi klientem a bankou. Fixní úroková sazba nejčastěji nachází využití u hypoték. Doba fixace se obvykle pohybuje od jednoho do deseti let.

Fond pojištění vkladů / Deposit Protection Fund

Fond pojištění vkladů slouží k vyplacení části vkladů klientů v případě, že by banka nebyla schopna vklady vyplácet. V České republice jsou vklady spotřebitelů, nadací a vybraných organizací chráněné do částky 100 000 eur. Příspěvky do fondu platí všechny české banky a pobočky zahraničních bank působící na území České republiky. Některé pobočky zahraničních bank působící v tuzemsku platí tyto příspěvky v zemích původu zakládající banky.

Forex (devizový trh) / Forex (foreign exchange market)

Forex je trh směnných kurzů měn (z angl. Foreign Exchange).

HDP / GDP

Hrubý domácí produkt (anglicky GDP - Gross Domestic Product).

Hromadný platební příkaz / Bulk payment order

Pomocí hromadného platebního příkazu lze provést více převodů o různých částkách na různé účty příjemců.

Hypotéka / Mortgage

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož účelem je nabytí, výstavba či rekonstrukce nemovitosti. Podmínkou jeho poskytnutí je zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky. Díky tomuto zástavnímu právu má tento druh úvěru nízké úročení. Pod hypotékou lze rozumět hypoteční úvěr poskytnutý ve smyslu zákona o bankách či jiný úvěr ručený nemovitostí. Takovýto úvěr je na rozdíl od hypotečního úvěru možno poskytnout až do výše 100 a více procent z hodnoty zastavené nemovitosti. Banky poskytující tento úvěr nemusí mít speciální licenci udělovanou Českou národní bankou. Klient však v tomto případě nemůže uplatňovat nárok na státní podporu.

Hypoteční úvěr / Mortgage loan

Hypoteční úvěr ve smyslu zákona o bankách je dlouhodobý úvěr, jehož účelem je pořízení, výstavba či rekonstrukce nemovitosti. Podmínkou jeho poskytnutí je zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky, díky čemuž má nízké úročení. Hypoteční úvěr lze poskytnout do výše 70 % hodnoty zastavené nemovitosti a klient může uplatnit nárok na státní podporu. Hypoteční úvěr lze poskytnout i na více než 70 % hodnoty zastavené nemovitosti, banka však může poskytnout jen omezené množství těchto úvěrů (konkrétně 10 % všech hypotečních úvěrů). V praxi se lze setkat také s úvěrem kombinujícím úvěr hypoteční a spotřebitelský, který lze poskytnout nad 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Úroková sazba je pak u hypotečního i spotřebitelského úvěru stejná.

IBAN / IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní číslo bankovního účtu používané při zahraničních transakcích v rámci EU. Ve všech zemích Unie má stejnou podobu.

Identifikační kód banky / Bank Identifier Code

Identifikační kód banky je čtyřmístné číslo, které je součástí čísla účtu a umožňuje jednoznačnou identifikaci banky.

Inkaso (příkaz k inkasu) / Direct debit (collection order)

Inkaso či příkaz k inkasu je způsob pravidelné úhrady služeb (energie, nájem, telefon), při níž hrazená částka není vždy stejná. Jde o druh příkazu k převodu, který banka provádí z účtu klienta na pokyn věřitele (poskytovatele služeb). Ke zřízení inkasní platby je zapotřebí písemného souhlasu klienta (majitele účtu) k převodu prostředků na účet věřitele na základě příkazu k inkasu věřitele jeho bance.

Jistina / Principal

Jistina je půjčená částka, z níž banka určuje výši úroku a která se splácením snižuje. Jistina je taktéž výše počáteční investice, z které se vypočítává celkové zhodnocení.

Jednoduché úročení / Simple interest

Jednoduché úročení není příliš rozšířenou formou úročení bankovních produktů. Například u vkladových produktů se při tomto úročení úročí pouze samotný vklad a nebere se ohled na úroky z předchozích období.

Jednorázový převod / One-time transfer

Jednorázový převod slouží k jednorázovému převedení určité částky.

Kapitálový fond / The capital fund

Kapitálový fond je podílový fond vhodný pro ty, kteří chtějí dlouhodobě dosáhnout vysokého zhodnocení při akceptování vyššího rizika.

Konsolidace úvěrů / Consolidation loans

Konsolidace úvěrů představuje sloučení několika úvěrů do jednoho. Konsolidace sama spočívá v optimalizaci úvěrového zatížení dlužníka.

Konstantní symbol / Constant symbol

Konstantní symbol je čtyřmístné identifikační číslo definované Českou národní bankou. Vyjadřuje charakter platby (první tři čísla) a způsob placení nebo zúčtování (čtvrté číslo). Konstantní symbol není povinnou součástí tuzemského příkazu k převodu.

Kreditní karta / Credit Card

Kreditní platební karta je úvěrový produkt, který umožňuje klientovi čerpat úvěr do schváleného limitu. Obdobně jako debetní platební karta slouží k provádění plateb a výběrů hotovosti. Na rozdíl od debetní karty nemusí její majitel mít v bance běžný účet. Její majitel čerpá po dobu bezúročného období úvěr bezúročně. Poté musí splatit minimální splátku a zůstatek úvěrového limitu může použít v období následujícím.

Kurzovní lístek / Exchange rate

Kurzovní lístek reprezentuje směnný vztah české koruny a vybrané zahraniční měny k aktuálnímu datu a času. Na kurzovním lístku je možno sledovat nákup a prodej konkrétní měny ve valutách či v devizách. Valuty přitom představují směnu jedné měny za druhou v hotovosti, devizy reprezentují bezhotovostní transakce.

Lhůta splatnosti úvěru / The maturity period of the loan

Lhůta splatnosti úvěru je doba, po níž dlužník splácí úvěr formou pravidelných splátek. Na lhůtě splatnosti závisí i výše splátek. Delší doba splatnosti snižuje výši pravidelných splátek, čímž se takový úvěr stává dostupnějším, na druhou stranu ovšem zvyšuje celkovou cenu úvěru.

m/m / m/m

Meziměsíční změna (z angl. month on month).

Meziúvěr / Bridging

Meziúvěr je specifický úvěrový produkt, který poskytují pouze stavební spořitelny. Jde o úvěr, který slouží k překlenutí časového období do přidělení cílové částky uvedené ve smlouvě o stavebním spoření. Umožňuje stavebnímu spořiteli rychleji uskutečnit finanční záměr.

Mimořádná splatnost úvěru / Extraordinary loan maturity

Mimořádná splatnost úvěru nastává tehdy, když klient jednostranně poruší podmínky, za kterých mu byl poskytnut úvěr. V takovém případě je klient povinen splatit úvěr v plné výši v termínu stanoveném bankou. Podmínky, za kterých dochází k vyhlášení mimořádné splatnosti úvěru, jsou stanovené ve smlouvě o poskytnutí úvěru a v obchodních podmínkách banky. Nejčastějšími důvody pro mimořádnou splatnost úvěru bývají prodlení stanovených splátek, použití úvěru na jiný účel než deklarovaný ve smlouvě a poskytnutí nepravdivých údajů.

MMF / IMF

Mezinárodní měnový fond (anglicky International Monetary Fund).

Nepovolené přečerpání účtu / Unauthorized overdraft

V případě, že klient utratí více prostředků, než je na jeho účtu, a s bankou nemá dohodu o poskytnutí úvěru či o dovoleném přečerpání, dojde k nedovolenému přečerpání účtu. Klient z něj platí výrazně vyšší úrok, než je tomu u povoleného přečerpání.

Nominální úroková míra / Nominal interest rate

Nominální úroková míra je běžná úroková míra uvedená ve smlouvě nebo na úrokovém lístku banky, která však na rozdíl od reálné úrokové míry neodráží vliv očekávané inflace.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti / Initial Jobless Claims

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Obchodní podmínky (Všeobecné obchodní podmínky) / Terms and Conditions (Terms)

Obchodní podmínky jsou dokumentem, který upravuje veškeré vztahy mezi klientem a bankou, a který je součástí každé bankovní smlouvy. Obchodní podmínky zahrnují například definice pojmů, způsob řízení, vedení a zrušení běžného účtu, způsob vedení platebního styku, způsob zpoplatnění bankovních služeb, způsob informování klienta o změnách aj. Všeobecné obchodní podmínky stejně jako ceníky musí banka zveřejňovat na všech svých pobočkách a na svých internetových stránkách. O každé změně obchodních podmínek banka musí klienta informovat.

OPEC / OPEC

Organizace zemí vyvážejících ropu (z angl. Organization of Petroleum Exporting Countries).

p.a. / p.a.

Zkratka pro latinské per annum, znamenající ročně, používá se v souvislosti s úroky úvěrů a vkladů. Například úroková sazba 5 % p. a. znamená, že ročně z vkladu získáte 5 % vložených prostředků na úrocích.

PIN / PIN

PIN (z angl. Personal Identification Number) je obvykle čtyřmístné osobní identifikační číslo vázané na platební kartu. PIN umožňuje provádět transakce, jako jsou platby za zboží či výběry z bankomatu. PIN banka přiděluje náhodným způsobem, některé banky ovšem umožňují klientovi změnit si přidělený PIN dle vlastního výběru prostřednictvím bankomatu.

Platební karta / Payment Card

Platební karta umožňuje držiteli vybírat hotovost a provádět platby prostřednictvím platebního terminálu či imprinteru. Nejrozšířenějším druhem platebních karet v České republice jsou debetní platební karty. Ty jsou vázány na běžný účet majitele a slouží k operacím s vlastními finančními prostředky. Dalším druhem jsou kreditní karty, které slouží k čerpání úvěru poskytovaného bankou.

Platební příkaz / Payment Order

Platební příkaz je pokyn klienta bance k provedení bankovního převodu, k výběru či ke vkladu finančních prostředků. Klient může zadat bankovní převod několika způsoby: 1) přímým převodním příkazem (příkazem k úhradě); 2) trvalým příkazem; 3) hromadným příkazem a 4) příkazem k inkasu. Platební příkaz lze podat v papírové podobě či elektronicky.

Platební terminál / Imprinter

Imprinter je předchůdce online platebních terminálů, mechanické zařízení, které umožňuje uskutečnit platbu embosovanými platebními kartami. Obchodník pomocí imprinteru zkopíruje z karty údaje požadované k provedení platby a držitel dané karty údaje autorizuje podpisem shodným s podpisem na platební kartě. Prostředky nejsou z účtu odečteny okamžitě online, ale až v momentě, kdy obchodník doručí prostřednictvím své banky prodejní doklad bance klienta.

PMI / PMI

Index nákupních manažerů (z angl. Purchasing Managers Index). ~Manufacturing - ve výrobě; ~ Services - ve službách.

Pohledávka / Claim

Pohledávka je právo banky na peněžní plnění vůči klientovi.

Pokračující žádosti / Continuiing Claims

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA - investiční ukazatel.

Poplatky (bankovní poplatky) / Fees (bank fees and rewards)

Poplatky představují cenu bankovních produktů a služeb. Banky jsou povinny zveřejňovat svůj ceník na svých pobočkách a na svých internetových stránkách. O veškerých změnách svých poplatků musí informovat klienta. Souhrn vybraných bankovních poplatků je zveřejněn na webu České národní banky.

POS (platební terminál) / POS (payment terminal)

POS aneb platební terminál je elektronické zařízení, které umožňuje klientovi platit bezhotovostně za zboží a služby v obchodech.

Povolené přečerpání (kontokorent, kontokorentní úvěr) / Authorized overdraft (overdraft, overdraft)

Povolené přečerpání je úvěrový produkt, který může klient získat k běžnému účtu. Díky němu může čerpat finanční prostředky ze svého účtu nad limit disponibilního zůstatku. Nadlimitní částka se přitom chápe jako předschválený úvěr, jehož výše se typicky odvíjí od výše běžně připisovaného příjmu. Povolené přečerpání musí být předmětem dohody mezi klientem a bankou, zakotveným ve vzájemné smlouvě.

Prodeje nových domů / New Home Sales

Prodeje nových domů v USA - investiční ukazatel.

Předčasné splacení úvěru / Early repayment

Předčasné splacení úvěru nastává v momentě, kdy klient uhradí celou dosud nesplacenou část úvěrové pohledávky dříve, než bylo zakotveno v úvěrové smlouvě, a to po vzájemné dohodě s bankou. Ta musí mít písemnou formu. V některých případech je předčasné splacení úvěru zpoplatněno.

Průmyslová výroba / Industrial Production

Průmyslová výroba v USA - investiční ukazatel.

Počet zaměstnanců mimo zemědělství / Non-farm payrols

Tvorba pracovních míst v USA mimo sektor zemědělství, živnostníků, pracujících v domácnostech a ve vládních agenturách - investiční ukazatel.

q/q / q/q

Mezičtvrtetní změna (z angl. quarter on quarter).

Reálná úroková míra / The real interest rate

Reálná úroková míra zohledňuje vliv očekávané inflace. Jde o rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a očekávanou inflací. V případě vkladů je z dlouhodobého hlediska důležité, aby reálná úroková míra měla kladnou hodnotu. Její záporná hodnota znamená, že ve sledovaném období je míra inflace vyšší než nabízená nominální úroková míra.

Redemace / Redemption

Zpětné vykoupení (vyplacení) podílových listů, které podílník vrací společnosti správce podílového fondu za aktuální cenu.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) / Annual Percentage Rate (APR)

RPSN představuje celkové náklady spojené s obsluhou dluhu. RPSN se vyjadřuje numericky v procentech a umožňuje spotřebiteli snadné porovnání nejrůznějších úvěrů a půjček. Do jeho výše se zahrnuje nejen úroková sazba, ale i poplatky spojené s úvěrem či půjčkou. Pro spotřebitele je nejvýhodnější takový úvěr/půjčka, která má co nejnižší RPSN (při stejné částce a době splatnosti). Informaci o RPSN musí banka či splátková společnost poskytnout spotřebiteli již při nabídce úvěru či půjčky. Pokud tak daná společnost neučiní, je jí poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou České národní banky (což je zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější).

Ručitel / Guarantor

Ručitel je osoba, která se zavazuje splatit bance dluh místo dlužníka v případě, že dlužník neplatí řádně a včas.

Sankční úrok / Penalty interest

Pokud klient poruší podmínky úvěrové smlouvy (např. se opozdí s úvěrovou splátkou), musí bance zaplatit sankční úrok.

SEPA / SEPA

SEPA (z angl. Single Euro Payments Area) je projekt jednotné oblasti pro platby v eurech. Pro klienty bank členských zemí SEPA to znamená, že mohou posílat a přijímat platby v eurech v rámci členských zemí SEPA za stejných základních podmínek, práv a povinností jako domácí euro platby - bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Jinými slovy, všechny platby provedené na území členských zemí SEPA se považují za domácí.

Splátka / Installment

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úvěr, kterou platí dlužník (klient) věřiteli (bance) ve stanovených intervalech. Splátka se skládá ze dvou částí: ze splátky jistiny a splátky úroku. Souhrn všech splátek udává celkovou výši půjčených prostředků a úroků zaplacených za poskytnutí úvěru.

Splátkový kalendář / Payment schedule

Splátkový kalendář představuje rozpis jednotlivých splátek úvěrů uvedený ve smlouvě. Splátkový kalendář zahrnuje termíny splatnosti a výši jednotlivých splátek.

Spořicí účet / Savings account

Spořicí účet je krátkodobý vkladový produkt, představující kombinaci termínovaného vkladu a běžného účtu. Na jedné straně poskytuje vyšší úročení podobně jako termínované vklady, na straně druhé nabízí peníze na účtu, které jsou klientovi k dispozici stejně jako u běžného účtu.

Spotřebitelský úvěr / Consumer credit

Spotřebitelský úvěr se poskytuje domácnostem za účelem nákupu spotřebního zboží, služeb apod. Na rozdíl od investičních úvěrů se předmět nákupu nestává zdrojem příjmů, sloužících ke splacení tohoto úvěru. Spotřebitelský úvěr může mít podobu úvěru, kreditní karty nebo splátkového úvěru.

Stavební spoření / Building savings

Stavební spoření je účelový, státem podporovaný produkt stavebních spořitelen, jehož záměrem je poskytnout prostředky na koupi, výstavbu či rekonstrukci bydlení. Stavební spoření se skládá ze dvou fází. První fází je spoření, kdy klient vkládá prostředky na účet ve stavební spořitelně, kde se mu pravidelně připisují úroky a státní prémie. Po splnění podmínek může klient v druhé fázi získat nárok na stavební úvěr.

Stavební úvěr / Building trust

Stavební úvěr je specifický typ úvěru poskytovaný stavebními spořitelnami, určený pro zajištění bydlení. Samotnému poskytnutí úvěru předchází fáze stavebního spoření, které je zvýhodněné státní prémií.

Termínovaný vklad / Term Deposit

Termínovaný vklad je bankovní produkt, který umožňuje klientovi zhodnotit peněžní prostředky během pevně stanoveného období. Úroková sazba se během tohoto období zpravidla nemění.

Tržní kapitalizace / The market capitalization

Ukazatel velikosti společnosti. Součin tržní ceny a celkového počtu akcií.

Trvalý platební příkaz / Standing orders

Trvalý platební příkaz se používá při pravidelných úhradách s konstantní částkou. Majitel účtu při jeho vytvoření určí jen číslo účtu příjemce, výši úhrady, datum splatnosti, periodicitu a dobu platnosti příkazu.

Účetní zůstatek / Account balance

Účetní zůstatek představuje stav na účtu v konkrétním čase, ale na rozdíl od aktuálního zůstatku zohledňuje již zadané platby s pozdějším datem zpracování. Do účetního zůstatku se nezapočítává povolené přečerpání na účtu.

UoM důvěra / UoM Confidence

Index spotřebitelské nálady Michiganské univerzity.

Úrok / Interest

Úrok je cena za poskytnutí peněžních prostředků na předem dohodnuté období. U vkladů je to částka, kterou platí banka klientovi - u úvěrů částka, kterou platí klient bance.

Úrok z prodlení / Interest on late payments

Úrok z prodlení je částka, kterou musí dlužník uhradit bance v případě prodlení splátky úvěru. Způsob výpočtu a výše tohoto úroku jsou stanoveny ve smlouvě a ve všeobecných obchodních podmínkách banky.

Úroková sazba / Interest rate

Úroková sazba je cena peněz (úvěrů a vkladů) vyjádřená v procentech, daná například jako poměr úroku a vkladu.

Úvěr / Credit

Úvěr je bankovní produkt, spočívající v poskytnutí stanovené částky na stanovenou dobu za stanovených podmínek. Typicky klient splácí úvěr v pravidelných splátkách, které zahrnují jak splátku jistiny, tak splátku úroku.

Úvěrový registr / Credit Bureau

Úvěrový registr je databáze informací o úvěrech, kontokorentních úvěrech, kreditních kartách a podaných žádostech o úvěr v bankách. Každý klient má přitom právo zjistit, jaké informace jsou o něm v úvěrovém registru vedeny. Výpis z úvěrového registru bývá zpoplatněn. Informace shromažďované úvěrovým registrem výrazně snižují náklady s hodnocením schopnosti klienta splácet úvěr.

Úvěrový účet / Credit account

Úvěrový účet je speciální účet sloužící pouze k úhradě splátek úvěru. Existence tohoto účtu je spojena jen s poskytnutým úvěrem. Úvěrový účet bývá většinou zpoplatněn a tento poplatek je zahrnut do roční procentní sazby nákladů (RPSN).

Valuta / Foreign currency

Valuta je cizí měna v hotovostní podobě. Valutový kurz je směnný poměr dvou měn v případě hotovostních operací - například při záměně peněžních prostředků v bance nebo ve směnárnách.

Variabilní úroková sazba / Variable interest rate

Variabilní úroková sazba se používá u úvěrů. Je to taková sazba, jejíž výše se během trvání úvěru mění v závislosti na tržních podmínkách. Typicky se variabilní úroková sazba přizpůsobuje změnám základní úrokové sazby Evropské centrální banky a sazbám, za jaké si mezi sebou půjčují banky.

Variabilní symbol / Variable symbol

Variabilní symbol je maximálně 10místné číslo, které je spolu s konstantním symbolem, číslem účtu plátce a příjemce, s částkou, s měnou a s datem splatnosti součástí příkazu k převodu. Vyplnění variabilního symbolu není povinné. Slouží k identifikaci platby mezi klienty banky.

Věřitel / Creditor

Věřitel je jedna ze smluvních stran úvěrového vztahu, která dlužníkovi poskytuje peněžní prostředky na stanovené období.

Vinkulace / Bockage

Vinkulace je blokace peněžních prostředků na účtu v bance ve prospěch banky nebo jiného subjektu.

Vklad / Deposit

Peněžní prostředky vložené na účet klienta v bance.

Vkladní knížka / Passbook

Vkladní knížka je vkladový bankovní produkt. Jde o formu cenného papíru, který potvrzuje, že banka přijala od majitele peníze (vklad) ve výši naposledy uvedeného zůstatku. S vystavením a vedením vkladní knížky nejsou obyčejně spojené žádné poplatky. Vkladní knížka může být vedena jak v korunách, tak v zahraniční měně.

Výpovědní lhůta / The notice period

Při vkladech představuje výpovědní lhůta období, po které nemůže vkladatel disponovat vloženými penězi, aniž by nepřišel o část úroku či nemusel zaplatit poplatek za předčasný výběr.

W/W / W/W

Mezitýdenní změna (z angl. week on week).

YTD / YTD

Období od začátku roku (tedy 1. ledna) až po dnešek (z angl. year to date).

Zajištění úvěru / Loan security

Banka podmiňuje poskytnutí úvěru jeho zajištěním v případech, kdy bonita klienta není dostačující, nebo pokud to stanoví zákon (například u hypotečních úvěrů). Nejčastěji jde o zajištění zástavním právem na nemovitost, movitým majetkem, nebo ručitelem.

Zajištění / Hedging

Zajištění proti riziku či nepříznivé změně.

Základní úroková sazba (diskontní) / The base interest rate (discount)

Základní úroková sazba je úroková sazba centrální banky. Od této sazby se odvíjejí úrokové sazby úvěrů a vkladů pro klienty. V minulosti bývala tato sazba označována coby diskontní.

Záloha / Cash Advance

Cash Advance je výběr hotovosti na předložení platební karty na pobočce banky.

Získání peněz z karty - Cash Back / Cash back

Cash Back je způsob získání hotovosti platební kartou prostřednictvím platebního terminálu (POS). Na výběr hotovosti kartou se většinou používá bankomat. Klient si však v některých zemích může vybrat hotovost v omezené výši u obchodníka při platbě za nákup - typicky v obchodních řetězcích s platebními terminály.

Složené úročení / Compound interest

Složené úročení je nejčastější formou úročení v bankách. Například u vkladů se úročí nejen vklad sám (jistina), ale i úroky z předcházejících období.