Spoření stále ještě převažuje nad investováním. Podílové fondy jsou tabu

Slováci jsou silně konzervativní, což se projevuje i v oblasti investování. Drží se starého pořekadla, které upřednostňuje vrabce v hrsti – a když přijde na peníze, platí to dvojnásob. Většina zhodnocuje finanční prostředky termínovanými vklady a možností investování se nezabývá – a to je chyba. Neboť spoření sotva kdy pokrývá ztráty způsobené inflací.

Několik statistik týkajících se vkladů

Tradiční způsoby spoření na Slovensku stále převládají. Bankovní vklady tvoří tři čtvrtiny finančního majetku průměrné slovenské domácnosti, zatímco v Evropské unii je to jen 40 %. Naopak v podílových fondech mají Slováci jen 3 % finančního majetku, což je jen třetina průměru eurozóny.

Pozoruhodné jsou i data u bankovních vkladů samých. Nejvíce peněz je na běžných bankovních účtech, které jsou z hlediska uchování hodnoty zcela irelevantní, neboť vložené prostředky nezhodnocují vůbec. A na těchto účtech je až 40 % všech peněz slovenských domácností.

Druhým nejrozšířenějším vkladem je vklad termínovaný – nejčastěji s dobou vázání jeden rok. Tímto způsobem je uloženo téměř 5,8 miliard eur, což odpovídá cca 20 % veškerých vkladů. Více než desetina vkladů se pak ještě nachází na vkladních knížkách. Boom kupodivu zažívají i spořicí účty – kapacita pro zhodnocování je ovšem i na nich mizivá.

Bankovní osvěta

Všechny tyto formy spoření mají jedno společné: velmi nízké zhodnocení vložených prostředků. Pokud k tomu realisticky započteme inflaci, dostaneme se často na nulové zhodnocení a někde dokonce na znehodnocení vložených peněz.

S těmi zkostnatělými zvyky se banky snaží bojovat – nejčastěji osvětou přímo na přepážkách. Pracovníci klientům představují produkty vhodnější ke zhodnocování majetku – podílové fondy. Banky jich typicky nabízejí hned několik v široké škále od konzervativních až po dynamické.

Za posledních pět let se majetek soustředěný podílovými fondy téměř zdvojnásobil, což svědčí o tom, že se osvěta bankám daří. Jestliže se výše všech úložek v podílových fondech v roce 2012 rovnala čtyřem miliardám eur, v roce 2016 tož už bylo miliard sedm a v roce 2017 by celková jejich hodnota mělo dosáhnout osmi miliard €.

Podílový fond – nástroj vhodný zejména pro začátečníky

Podílové fondy jsou velmi vhodné především pro začínající investory. Investovat je totiž možné již od velmi nízkých částek (20 – 30 Eur/měsíc). Klient za tyto peníze získá podíl v konkrétním fondu, který investuje do specifických nástrojů finančního trhu.

Konzervativní fondy se soustředí především na stabilní a ověřené státní dluhopisy, menší část prostředků pak směřují například do firemních akcií. Dynamické fondy naopak investují na burze, případně vyhledávají jiné zajímavé investiční příležitosti. V poslední době jsou to zejména realitní projekty a aktivity developerů.

Investicím do nemovitostí se ovšem nevěnují jen bankovní instituce, ale i investiční společnosti. Jejich přístup je většinou agilnější, mají rozinvestováno v široké škále různých projektů a jejich zhodnocení investice silně překonává investice do bankovních fondů.

Podílové fondy jsou bez jistoty

Podílové fondy nepředstavují jistotu. Na rozdíl od spoření jejich výnos není nijak garantován. To ovšem není ani tak problém fondů, jako spíš vkladů samých. Protože banky vám de facto negarantují výnos jako spíš zachování statu quo, jež se po odečtení inflace může spíš proměnit na ztrátu.

Veškeré investování do podílových fondů by mělo zahrnovat odborná hlediska. V ideálním případě by mu měla předcházet konzultace s expertem na podílové fondy, který dokáže klientovi nejen vysvětlit principy investice samé, ale také pomůže s orientací v nabídce rozličných fondů.

V tomto ohledu však banky stále zaostávají. Běžné pobočky nedisponují člověkem, který by se zabýval jen podílovými fondy, což ústí v nekonečné opakování informací z brožurek. Expert na věc se zabývá investováním 24 hodin denně a žádné letáky nepotřebuje. Pokud se tedy rozhodnete vkročit do světa investičních příležitostí, nechte se do něj uvést dostatečně erudovaným a silným partnerem.

Zdroj: banky.sk, Poštová banka, aktuality.sk